چگونگی سرویس و نگهداری آسانسور در آپارتمان ها

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور یکی از دغدغه های این روزهای مدیران ساختمان هاست. آسانسور یکی از حساس ترین بخش های یک ساختمان است که با به مشکل خوردن آن ممکن است جان بسیاری را به خطر بیندازد. اگر سرویس های دوره ای آسانسور به موقع و به درستی انجام نشود ممکن خسارات سنگین مالی و جانی را به بار بیاورد. در ادامه سعی داریم مواردی را که باید در سرویس و نگهداری آسانسور به آن توجه کرد را با هم بررسی کنیم. با فنی شو همراه باشید.

نکات مربوط به یوک کابین در سرویس و نگهداری آسانسور

یکی از بخش های مهم در سرویس و نگهداری آسانسورها موارد مربوط به یوک کابین می باشد. در این بخش قطعات، پیچ ها و فنرها و موارد دیگر مورد باز بینی قرار میگیرد. تمامی پیچ های نبشی ها و متعلقات یوک می بایست آچار کشی و بازدید گردد. کفشک های کابین بازدید شده و رگلاژ می شوند و میزان لقی کابین بررسی می شود تا با مشکلات کمتری در کابین آسانسور برخورد کنیم. لنت کفشک ها بازدید و نظافت می شود. در ادامه موارد دیگر را به صورت چک لیست برای شما آورده ایم.

 • بررسی سر بکسلها در محل اتصال به یوک کابین
 • بررسی وضعیت فنرهای سربکسل دو پیچ زیر فنر سر بکسل واشیپل زیر پیچ ها
 • بررسی بادامی و اشیپل آن
 • بررسی شفت محور سر بکسل و اشیپل آن
 • بررسی کرپی سیم بکسل ها
 • بررسی سیم بکسل در رابط اتصال سر بکسل ها به یکدیگر و کرپی آن
 • بررسی نحوه اتصال و شکل و فرم ظاهری کمان محرک لیمیت سوئیچ های غلتکی
 • بررسی محرک لیمیت سوئیچ های پروانه ای از لحاظ استحکام، اتصال و نظافت و موارد مربوط به میزان تحریک و درگیری پروانه های لیمیت سوئیچ ها
 • نظافت کامل پاراشوت و متعلقات آن
 • آچارکشی و بررسی استحکام پیچ های پاراشوت
 • بررسی میله رابط دو فک پاراشوت
 • تست و بررسی روان بودن عملکرد ادوات متحرک پاراشوت به صورت دستی
 • تست و بررسی کلید مدار ایمنی پاراشوت
 • بررسی اتصال صحیح و سلامت سیم بکسل کاورنر در محل اتصال به پاراشوت
 • بررسی عسایی پاراشوت و پیچ اتصال آن به لقمه های پاراشوت و اتصال به نبشی یوک کابین
 • بررسی میزان درگیری لقمه های پاراشوت با ریل کابین
 • بررسی وضعیت نصب و آچار کمشی ضربه گیر پلی اورتان در صورت اتصال به زیر یوک کابین
 • بررسی استحکام و نحوه اتصال اورلود سیم بکسلی و عدم پاخور بودن آن و سیم کشی مربوطه

در بالا شما با چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور آشنایی کامل پیدا کردید. در سرویس و نگهداری آسانسور این موارد باید توسط تکنسین مربوطه انجام شود تا در هنگام استفاده شما با مشکلاتی از جمله صدای عجیب کابین و خرابی درب آسانسور برخورد نکنید.

نکات مربوط به کابین در سرویس و نگهداری آسانسور

در چک لیست سرویس آسانسور تمام موارد مربوطه به دلیل حساس بود این دستگاه باید بررسی شود تا خطرات احتمالی مانند سقوط کابین و ایتسناگهانی درموقعیت حساس جلوگیری شود. در ادامه چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور در ارتباط با کابین را به صورت لیست وار برای شما آورده ایم:

 • بررسی روغندان های ریل کابین از لحاظ استحکام نصب، حجم روغن موجود در روغندان ها، وضعیت نمد روغندان ها و نظافت آنها
 • بررسی استحکام و نحوه نصب و عدم پاخور بودن سنسورهای دور انداز و توقف و سیم های رابط آنها با جعبه رویزیون
 • بررسی استحکام نصب جعبه رویزیون بر روی کابین
 • نظافت جعبه رویزیون
 • بررسی صحت عملکرد کلید های جعبه رویزیون
 • بررسی صحت عملکرد استپ جعبه رویزیون
 • بررسی استحکام و صحت عملکرد پریز جعبه رویزیون
 • بررسی نشانه های سیم ها در هر دو طرف ترمینال های جعبه رویزیون
 • بررسی عملکرد ، استحکام و نظافت آژیر اضطراری
 • آچار کشی تمام ترمینال های جعبه رویزیون
 • بررسی ارت کشی روی کابین
 • بررسی سیم های عبوری برای روشنایی و فن و باقی موارد برقی بر روی کابین و بررسی عدم پاخور بودن آنها
 • بررسی استحکام و نحوه نصب داکتهای فلزی بر روی کابین
 • بررسی بست تراول کابل بر روی کابین از لحاظ استحکام و سالم بودن
 • بررسی عدم پاخور بودن و تحت فشار بودن تراولا کابل بر روی کابین
 • بررسی نصب صحیح و استحکام  گارد محافظ سرویسکار بر روی کابین و نصب پلاک هشدار مرتبط با آن
 • استحکام و نصب صحیح و عدم پاخور بودن فتوسل و سیم های مربوطه در روی کابین
 • استحکام و نصب صحیح و عدم پاخور بودن قسمت دیجیتال اورلود زیر کابینی و سیم های مربوطه در روی کابین
 • بررسی دیواره ها و استحکام تزئیناتبررسی دستیگره  کابین و استحکام آن
 • بررسی آینه داخل کابین از لحاظ استحکام ، نظافت و سالم بودن
 • بررسی کف کابین از لحاظ استحکام ، نظافت وسالم بودن
 • بررسی صدای بلندگو داخل کابین
 • بررسی سیم کشی زیر سقف کاذب
 • بررسی گرد گیر بین کف کابین و سیل درب داخل و نظافت آن

در چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور مربوط به کابین بیشتر مواردی بیرونی آن در لیست بالا مورد بررسی قرار گرفته است.

نکات مربوط به کادر وزنه در سرویس و نگهداری آسانسور

وزنه در آسانسور وظیفه ایجاد تعادل محور آسانسور را تشکیل می دهد و نقش مهمی را در این حوزه ایفا می کند. کادر وزنه نیز باید دارای استانداردهایی باشد که در طول عمر آسانسور باید بررسی شود. در ادامه مواردی را برای چک لیست سرویس آسانسور و نکات مربوط به کادر وزنه به شما ارائه داده ایم.

 • بررسی سر بکسلهای متصل به کارد وزنه و نظافت آنها
 • بررسی اشپیل ها، فنر ها، دو مهره های سر بکسل ها، بادامی های سر بکسل ها، فرم سیم بکسلها و گریپها و نحوه بسته شدن آنها
 • بررسی کفشک ها و کفشک های کمکی و آچار کشی آنها بررسی فرم ظاهری کادر وزنه
 • بررسی وزنه ها و چک موارد استاندارد در مورد وزنه ها
 • بررسی مهار وزنه ها و پیچ های اتصال آنها
 • بررسی روغندان های روی کادر وزنه
 • بررسی لقی وزنه ها و صداگیری آنها
 • بررسی رعایت فواصل ایمنی کادر وزنه با اجزای ثابت و متحرک داخل چاه
 • بررسی میزان لقی کادر وزنه در ریل راهنما

بازرسی درب کابین آسانسور در سرویس و نگهداری آن

درب کابین یکی از بخش هایی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درب های آسانسور انواع مختلفی دارد که هر کدام باید در مدت زمان های مشخص شده مورد سرویس قرار بگیرند. در سرویس و نگهداری آسانسورها، درب کابین معمولا اولویت بسیاری از تکنسین هاست. در ادامه چک لیست سرویس درب کابین به دو قسمت تقسیم شده است :

سیل درب

 • بررسی و نظافت سیل درب کابین
 • بررسی شکل ظاهری و عدم دفرمگی سیل کابین
 • بررسی هم پوشانی کامل شیار سیل با کفشکها در کل طول مسیر حرکت
 • بررسی تراز بودن کامل سیل در ب کابین
 • بررسی خواب کامل سیل روی محل استقرار سیل که بر روی کابین تعبیه شده و استحکام آن

لته های درب

 • بررسی کفشکهای لته درب های درب داخل
 • بررسی تاب درب داخل
 • بررسی استحکام و عدم دفرمگی و عدم وجود خش بر روی استیل لته درب در صورت وجود
 • بررسی فواصل استاندارد لته درب ها در حالت باز و بسته با پنل ها و سر درب و سیل  و لته ها با یکدیگر
 • بررسی هم بادی لته درب ها با پنل کابین در هنگام باز شوی درب

سر درب یا ساسپنشن (suspension)

سردرب یا ساسپنش یکی دیگر از مواردی است که در چک لیست سرویس آسانسور قرار می گیرد. در ادامه به بررسی بخش های مختلف آن به صورت لیست وار می پردازیم.

 • بررسی نظافت کامل سر درب
 • بررسی استحکام اتصالات ساسپنشن از قبیل تسمه های بالای درب، پیچ رگلاژ زیر ساسپنشن و مثلثی های پایه ی درب
 • بررسی استحکام برد درب و ترانس وموتور درب و آچار کشی دوره ای آنها
 • بررسی سیم کشی برد سر درب و بقیه متعلقات و آچار کشی دوره ای ترمینال ها
 • بررسی کنتاکت درب داخل و آچار کشی دوره آن و نظافت پلاتین ها
 • بررسی عملکرد کمان درب باز کن و صداگیری و نظافت آن
 • بررسی ریل درب ها و نظافت آنها و آچار کشی دوره ای اتصالات آنها
 • بررسی و نظافت قرقره های ثابت و لنگ درب ها
 • بررسی تراز بودن ساسپنشن و شاقول بودن کامل با سیل کابین
 • بررسی و تست عملکرد دستی و اتوماتیک برد سر درب
 • بررسی سنسورهای ساسپنشن و نظافت آنها و تست عملکرد آنها

برای اینکه با با وظایت تکنسین های آسانسور بیشتر آشنا شوید می توانید مقاله وظایف سرویس کار آسانسور را نیز مطالعه کنید.

نکات مربوط به بازدید درب طبقات در سرویس و نگهداری آسانسور

درب آسانسور در طبقات معمولا در سه حالت مختلف قرار دارد که هر کدام در چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور دارای موارد خاص خود است که در ادامه ی چک لیست سرویس آسانسور برای شما آورده ایم

درب تمام اتوماتیک

 • بررسی و نظافت سیل درب طبقه
 • بررسی عدم دفرمگی و ضرب دیدگی در سیل درب طبقه
 • بررسی یکنواختی شیارهای سیل درب طبقه
 • بررسی کفشک های درب طبقه
 • بررسی تاب لته های درب طبقه
 • بررسی فواصل ایمنی و استاندارد لته های درب طبقه با یکدیگر، سیل درب، چهارچوب و پیشانی درب
 • بررسی فواصل استاندارد با دیواره های سیمانی پشت درب در هنگام بازشو و ستون انتهای باز شوی درب
 • بررسی نحوه ی هم پوشانی لته های درب ئو چهار چوب ها و پیشانی درب
 • بررسی استیل درب طبقه (در صورت وجود)
 • تست عملکرد کلید قفل درب در تمامی طبقات
 • نظافت کامل ریل ها و قرقره ها و مکانیزم ساسپنشن درب طبقه
 • بررسی نحوه عملکرد قفل درب طبقه
 • بررسی فنر درب طبقه
 • بررسی کنتاکت دو شاخ درب طبقه
 • بررسی قرقره های قفل درب طبقه از لحاظ هم پوشانی با کمان در بازکن و نظافت، استحکام و رعایت فاصله استاندراد

درب نیمه اتوماتیک

 • بازدید شکل ظاهری و فرم ظاهری درب
 • بازدید شیشه و قاب شیشه ها و دستیگره های درب
 • بررسی استحکام نصب آرام بند و تست نحوه عملکرد آن و میزان صدای تولیدی در حین عملکرد و نظافت آن
 • بررسی استحکام نصب و نظافت و تست عملکرد کنتاکت دو شاخ درب طبقه
 • بازدید و بررسی استحکام نصب قفل درب طبقه
 • بررسی نظافت قفل درب طبقه و نحوه عملکرد پلاتین قفل
 • بررسی استحکام بازویی قفل و قرقره آن و تست نحوه عملکرد بازویی و قفل در هنگام عملکرد نرمال سیستم
 • بررسی صحت عملکرد زبانه و حالت دوم قفل در حالت عملکرد نرمال سیستم
 • بررسی لولاهای درب و نظافت و روانکاری آنها
 • بررسی فنر درب از لحاظ صحت عملکرد و استحکام و استقرار و سلامت ظاهری
 • بررسی سوراخ قفل درب بر روی لنگه درب
 • تست عملکرد کلید قفل درب در تمامی طبقات

کلیدهای احضار طبقات

 • بررسی استحکام نصب شستی های طبقات نظافت داخل شستی ها
 • بررسی سیم های شستی ها و اطمینان از سلامت آنها و تحت فشار نبودن سیم ها
 • بررسی عملکرد صحیح نمراتورها در تمام طبقات هم اعداد و جهت ها
 • بررسی صحت عملکرد کلیدهای احضار شستی ها در تمام طبقات

به طور کلی در سرویس و نگهداری آسانسورها باید به موارد زیادی توجه کنید، چون این دستگاه در صورتی که به درستی سرویس نشود، شما را با خطرات زیادی مواجه می کند. بسیاری از مدیران ساختمان ها در سرویس و نگهداری آسانسور سحل انگاری می کنند و سعی می کنند کمترین هزینه را برای این کار در نظر بگیرند. این بزرگترین اشتباه مدیران است که ممکن برای شما خطرساز باشد.

مدیر سایت

نقد و بررسی‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید :