سوالات بهداشت ایمنی در صنایع چوب

نمونه سوالات صنایع چوب در زمینه بهداشت و ایمنی کار

فصل اول

۱-  حریق الکتریکی با کدام گزینه قابل اطفاء است؟

الف- آب                ب- سطل شن                 ج- پودر و گاز                     د- آب و گاز

۲-  ارتفاع مناسب برای برداشتن وزنه از زمین چند سانتی متر است؟

الف- ۲۰                ب- ۴۰                          ج- ۸۰                             د- ۱۰۰

۳- با رعایت کدام مورد می توان از حوادث جلوگیری کرد؟

الف- آشنایی با مفهوم پیشگیری از حوادث

ب- رعایت نکات حفاظتی و ایمنی

ج- آشنایی با بهداشت کار

د- کاربرد و رعایت صحیح نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار

۴- عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی کدامند؟

الف- صدا-سرما                                      ب- سرما- گرد و غبار

ج- گرما- گازهای شیمیایی                        د- انواع رنگ

۵- عوامل فیزیکی زیان آور کدامند؟

الف- گازهای شیمیایی                              ب- صداها

ج- اشعه های زیان بار                              د- اسیدها

۶- عامل شیمیایی زیان اور کدام است؟

الف- صدا                                              ب- باد

ج- گازهای شیمیایی                                د- پرت شدن چوب

۷ کدام مورد جزو عوامل فیزیکی زیان آور است؟

الف- رطوبت                                    ب- نور و اشعه های زیان بار

ج- گازهای شیمیایی                          د- رنگها

۸-  اشعه های زیان بار جزو کدام یک از عوامل زیان آور می باشد؟

الف- شیمیایی                   ب- جنبشی                      ج- فیزیکی                   د- حرارتی

۹- گرد و غبار جزو کدام  زیان آور می باشد؟

الف- شیمیایی                   ب- یک جانبه                   ج- جنبشی                    د-  فیزیکی

۱۰- گازهای شیمیایی جزو کدام عوامل زیان آور می باشد؟

الف-فیزیکی                     ب- حرارتی                       ج- شیمیایی                  د- مکانیکی

۱۱- کدام ماده می تواند جزو عوامل آتش زا باشد؟

الف- چوب                      ب- آهن                           ج- فولاد                       د- چدن

۱۲- بهترین وسیله کنترل کننده آتش سزی کدام است؟

الف- کپسول آتش نشانی       ب- خاک اره                    ج- شن                       د- بیل

۱۳- بهترین حالت برای جابجایی اجسام سنگین کدام است؟

الف- نیروی دست و پا                                 ب- نیروی انسانی

ج- چرخهای مخصوص حمل و نقل                 د- همکاری دو نفر

۱۴- برای بلند کردن اجسام سنگین کدام قسمت بدن باید خم شود؟

الف- کمر                       ب- دست ها                   ج- زانو                           د- بازوها

۱۵- کدام مورد جزو وسایل ایمنی و حفاظت نمی باشد؟

الف- لباس کار                ب- کفش ایمنی              ج-  گوشی                       د- عینک آفتابی

۱۶- کدام مورد جزو وسایل ایمنی و حفاظت نمی باشد؟

الف- کفش ایمنی                             ب- دستکش

ج- کپسول آتش نشانی                       د- باند زخم بندی

۱۷- برای جلگیری از خطر برق گرفتگی ناشی از بدنه دستگاههای برقی چه باید کرد؟

الف- استفاده از سیم ارت                      ب- عایق کردن بدنه

ج- قطع برق دستگاه                            د- نصب کپسول آتش نشانی

۱۸- دراثر برخورد جسم خارجی با بدن کدام مورد پیش می آید؟

الف- زخم        ب- خون ریزی                   ج- سوختگی                      د- بیماری

۱۹- کدام مورد جزو اصول کمکهای اولیه نمی باشد؟

الف- جلوگیری از خون ریزی                         ب- کنترل شکستگیها و انجام کمک های اولیه

ج- بازرسی راههای تنفسی                             د- درمان

۲۰- کدام مورد از اصول کمکهای اولیه نمی باشد؟

الف- دورکردن شخص مجروح از محل حادثه

ب- کنترل شکستگیها و انجام کمک های اولیه

ج- بازرسی راههای تنفسی

د- جراحی

۲۱- کدام گزینه از انواع زخمها می باشد؟

الف- بریدگی- قارچ زدگی                           ب- سوختگی- بریدگی

ج- سراخ شدن- پاره پاره شدن                     د- زخم- له شدگی

۲۲- جعبه ای که علامت” صلیب سرخ” یا ” هلال احمر” دارد ، چه نامیده می شود؟

الف- جعبه دارها                             ب- جعبه کمک های اولیه

ج-سوراخ شدن- پاره پاره شدن           د- زخم- له شدگی

۲۳- کدام مورد در جعبه کمک های اولیه دیده نمی شود؟

الف- باند              ب- چسب لکوپلاست( پارچه ای)

ج- نخ بخیه                د- گاز وازلین

ازمون درودگری سازمان فنی حرفه ای,سوالات صنایع چوب,سوالات فنی حرفه ای,

دوره آموزش نجاری ( درودگری درجه دو )

 

۲۴- کدام مورد در جعبه کمک های اولیه وجود ندارد؟

الف- گاز استریل      ب- آمپول بی حسی                      ج- بتادین                  د- پنس

۲۵- کدام مورد در جعبه کمک های اولیه دیده نمی شود؟

الف- الکل                  ب- قیچی                ج- چسب ضد حساسیت       د- ساولن

۲۶- کدام مرد جزو جعبه کمک های اولیه می باشد؟

الف- بتادین               ب- آمپول بی حسی                ج- نخ بخیه      د- الکل

۲۷- کدام مورد جزو کمک های اولیه نمی باشد؟

الف- باند و گاز استریل                         ب- قیچی و پنس

ج- زخمهای سطحی                           د- بریدگی

۲۸- در اثر برخورد مواد شیمیایی،جریان برق در ولتاژهای بالا و بخار داغ مایعات به بدن کدام مشکل بروز می کند؟

الف- جراحات خطرناک                                                    ب- سوختگی

ج- زخمهای سطحی                                                        د- بریدگی

۲۹- سوختگی چند نوع است؟

الف چهار نوع                 ب- سه نوع                  ج- دو نوع                  د- یک نوع

۳۰- زخمها براثر کدام مورد تقسیم بندی نمی شوند؟

الف- مقدار جراحت         ب- خون ریزی             ج- زمان التیام                  د- طریقه برخورد

۳۱- سوختگی پوست بدن ولایه سطحی ان درجه چندم می باشد؟

الف- اول                    ب- دوم                       ج- سوم                           د- چهارم

۳۲سوختگی پوست و لایه های نرم زیر پوست( جلد)  درجه چندم از انواع سوختگی می باشد؟

الف-اول                    ب- دوم                       ج- سوم                          د- چهارم

۳۳-سوختگی نسوج نرم و استخوانها درجه چندم از انواع سوختگی محسوب می شود؟     

الف- سوختگی پوست و لایه های سطحی          ب- سوختگی پوست و جلد

ج- سوختگی نسوج نرم و استخوانها                 د- سوختگی عمیق

۳۵- ذرات کدام  ماده جز عوامل زیان آور شیمیایی می باشد؟

الف- گرد و غبار                 ب- پلی استر                  ج- چوب                    د- براده آهن

۳۶- ذرات کدام ماده جزو عامل زیان آور شیمیایی می باشد؟

الف- چوب                       ب- آهن                    ج- انواع رنگ                    د- فلزات

۳۷- کدام مورد جزو عوامل زیان آر فیزیکی  می باشد؟

الف- گرد و غبار             ب- چسب چوب

ج- پلی استر                  د- ذرات بریده شده نئوپان

۳۸- کدام مورد جزو عوامل زیان آر شیمیایی می باشد؟

الف- گرد و غبار              ب- چوب                  ج- چسب چوب                   د- فلزات

۳۹- کدام مورد جزو عوامل زیان آر شیمیایی نمی باشد؟

الف-  پلی استر                 ب- چسب چوب             ج- پولیش زبر                   د- سنباده

۴۰- کدام مورد جزو عوامل زیان آور شیمیایی نمی باشد؟

الف- پولیش نرم               ب- سیلر                       ج- کیلر                           د- نئوپان

۴۱- کدام مورد جزو عوامل زیان آور فیزیکی است؟

الف- پلی استر                                   ب- نیم پلی استر

ج- کبالت و هاردنر                        د- ذرات چوپ

۴۲- کدام مورد جزو عوامل زیان آور شیمیایی نیست؟

الف- پلی استر                        ب- ذرات چب و آهن

ج- کبالت و هاردنر              د- نیم پلی استر

۴۳- کدام مورد جزو عوامل زیان آور فیزیکی است؟

الف- ذرات چوب                                   ب- سیلر وکیلر

ج-  پولیش و کبالت            د- گاز ناشی از چسب پرس گرم

۴۴- نکات ایمنی و حفاظت چطور و در کجا باید رعایت شود؟

الف- درتمام جوانب کارهای فنی و صنعتی رعایت شود

ب- فقط کارگران آنها را رعایت کنند

ج- فقط مسئولین وکارآموزان رعایت کنند

د- تنها در کارگاه ماشین آلات رعایت شود

۴۵- کدام مورد جزو وسایل ایمنی و حفاظتی نمی باشد؟

الف- کفش ایمنی           ب- عینک حفاظتی               ج- سطل شن                  د- بیل

۴۶- تعریف احتراق کدام است؟

الف- ترکیب هر ماده با هوا                                             ب- ترکیب هرماده با اکسیژن

ج- ترکیب هرماده با گازکربنیک                                      د- ترکیب هر ماده با نیتروژن

ازمون درودگری سازمان فنی حرفه ای,سوالات صنایع چوب,سوالات فنی حرفه ای,

آموزش کابینت سازی ام دی اف 

 

۴۷- کدام عامل علاوه بر حرارت و اکسیژن، در ایجاد اشتعال دخالت دارد؟

الف- ماده سوختنی                                           ب- گازکربنیک

ج- نفت                                                         د- شعله

۴۸سرعت انتقال آتش در کدام ماده بیشتر است؟

الف- چوب                       ب- روغن                ج- نفت                       د- گاز

۴۹- کدام ماده سرد کننده آتش است؟

الف- پودر شیمیایی             ب- کف                  ج- آب                      د- ماسه

۵۰- بهترین و سریعترین ماده برای خاموش کردن آتش سوزیهای بزرگ کدام است؟

الف- کف                    ب- پودرهای شیمیایی            ج- آب                د- انیدرید کربنیک

۵۱ در آتش سوزی کدام موارد نباید از آب استفاده کرد؟

الف- پارچه ای                  ب- چوبی                ج- نخی                     د- چرب

۵۲- تعداد تنفس طبیعی در دققیقه برای بزرگسالان کدام است؟

الف- ۲۴تا۳۰               ب- ۲۰تا ۲۴          ج-  ۱۸ تا۲۰                           د- ۱۴ تا ۱۸

۵۳- “مردمک چشم گشاده شده  و به نور عکس العمل نشان نمیدهد” نشانه چیست؟

الف- مرگ                  ب- مسمومیت                ج- ایست قبلی              د- سکته مغزی

۵۴- کاهش ناگهانی حجم خون در گردش چه نام دارد؟

الف- سنکوب              ب- شوک                     ج- غش                        د- به پهلو

۵۵- مناسب ترین وضعیت قرار دادن فرد بیهوش کدام است؟

الف- پاها به بالا                  ب- سربه بالا                    ج- به پشت                   د- به پهلو

۵۶-  در یک فرد سالم پس از چند دقیقه در محل بریدگی ، لخته خون ایجاد می شود؟

الف- ۱تا۳                        ب- ۳تا۵                         ج- ۵ تا ۶                      د- ۶تا۷

۵۷- برای ضد عفونی و شستشوی زخم های عمبق کدام محلول مناسب تر است؟

الف- الکل                       ب- ساولن                       ج- بتادین                       د- آب اکسیژنه

۵۸- اولین اقدام برای کنترل خون ریزی شدید کدام است؟

الف- بند آوردن خون ریزی                                             ب- تزریق خون

ج- رساندن بیمار به درمانگاه                                           د- کنترل علائم حیاتی

۵۹- کدام مورد از اهداف بانداز زخم نیست؟

الف- ضد عفونی کردن زخم                                            ب- ثابت کردن عضو

ج- جلوگیری از خونریزی                                               د- ثابت نگه داشتن پانسمان

۶۰- کدام علامت مربوط به شکستگی نمی باشد؟

الف- بی حرکتی                                                ب- تورم و درد شدید

ج- خون ریزی                                                  د- تغییر شکل عضو

۶۱- اولین اقدام در مورد عضو مشکوک به شکستگی کدام است؟

الف- تعیین محل شکستگی                                  ب- بستن آتل

ج- حمل بیمار به کلینیک                                    د- تزریق مسکن

۶۲- تنفس مصنوعی دهان به دهان چندبار در دقیقه انجام می شود؟

الف- ۲۰                        ب- ۱۵-                       ج- ۱۰                             د- ۵

۶۳- در سوختگی های جزئی دست ، کدام اقدام برای کاهش درد موثرتر است؟

الف- مالیدن چربی                                     ب- قراردادن در آب سرد

ج- استفاده از پماد سوختگی                         د- استفاده از گازوازلین

۶۴- اقدام در مورد افرادی که با خوردن مواد اسیدی یا قلیایی مسموم شده اند بهتر است؟

الف- انتقال به کلینیک                                          ب- وادارکردن به استفراغ

ج- نوشاندن آب فراوان                                          د- رقیق کردن غلظت مواد

۶۵- از محلول اسید بوریک برای خارج کردن جسم خارجی از کدام قسمت بدن استفاده می شود؟

الف- چشم                     ب- معده                             ج- بینی                    د- گوش

۶۶- کمک های اولیه یعنی چه؟

الف- مداوای بیمار یا شخص حادثه دیده                    ب- کمک به بیمار تا رسیدن به منزل

ج- اقدامات اولیه پزشکی                                       د- پیشگیری اولیه

۶۷- کمک های اولیه شامل کدام موارد است؟

الف- شکسته بندی- جراحی- بانداژکردن

ب- تزریق آمپول- رساندن بیمار به پزشک- جراحی

ج- مداوای جراحات سطحی- بانداژ کردن- تنفس مصنوعی

د-  روش حمل مجروح یا بیمار- بانداژکردن- مداوا

ازمون درودگری سازمان فنی حرفه ای,سوالات صنایع چوب,سوالات فنی حرفه ای,

دوره آموزش ساخت و نصب کابینت و صفحات کورین

 

۶۸- استفاده از کدام وسیله حفاظتی هنگام خراطی کردن اجباری است؟

الف- لباس کار                        ب- عینک

ج- گوش ایمنی                        د- کفش ایمنی

۶۹-پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی در کارگاه به کدام منظور صورت می گیرد؟

الف- ایمنی در کار                             ب- راحتی فرد در انجام کار

ج- جلوگیری از حوادث                       د- رعایت موارد حفاظت و ایمنی و بهداشت

 

۷۰- برای خاموش کردن آتش سوزی مایعات، کدام خامش کننده بهتر است؟

الف- سود اسید                         ب- آب                    ج- کف                          د-CO2

۷۱- رعایت نکات ایمنی و حفاظتی برای کدام گروه الزامی است؟

الف- کارآموزان                                      ب- کارگران

ج- مسئولین                                            د- همه افراد

۷۲- در هنگام حمل بارهای سنگین استفاده از کدام وسایل الزامی است؟

الف- دستکش ایمنی                                                ب- عینک ایمنی

ج- وسایل مخصوص حمل بارو کفش ایمنی                  د- عینک و کفش

۷۳- کارهای سنگین را که به تنهایی نمیتوان انجام داد، چگونه انجام می دهند؟

الف- حتی الامکان به تنهائی                                          ب- با ابزارهای کمکی

ج- با همکاری دیگران و استفاده از ابزارهای کمکی            د- استفاد از یک گروه کاری

۷۴- در صورت اتصالی برق در ماشینهای درودگری چه کاری باید انجام داد؟

الف- با آب آن را خاموش کرد                                       ب- مقداری خاک و شن روی آن ریخت

ج- کلید اصلی را قطع کرده و متخصص برق را خبر کرد                 د- اقدام به تعمیر آن کرد

۷۵- اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث به کارگر چه کمکی می کند؟

الف- در شرایط سالم و مطمئنی به کار خود ادامه دهد             ب- بتواند کار بیشتری را انجام دهد

ج- راندمان کار را بالا ببرد                                                د- کار را در زمان کمتری انجام دهد

۷۶- کدام وسائل جزو وسائل حفاظت فردی می باشد؟

الف- تهویه کننده های گرد و غبار                               ب- سپرها

ج- وسائل اطفاء حریق                                              د- عینک های حفاظتی

۷۷- مسئول رعایت نکات ایمنی در کارگاه کیست

الف– مربی کارگاه            ب- رئیس مرکز               ج- کارکنان کارگاه                 د- کارآموزان

۷۸- کدام ماشین درودگری صدای بیشتری تولید می کند؟

الف- اره گرد                 ب- کفرند                       ج- خراطی                           د- کم کن

۷۹- هنگام کار با ماشین کف رند استفاده از کدام وسیله ایمنی الزامی است؟

الف- عینک                  ب- گوشی                       ج- خراطی                            د- ماسک

۸۰- هنگام کار با ماشین اره گرد میزی استفاده از کدام وسیله ایمنی الزامی است؟

مدیر سایت

نقد و بررسی‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید :