درباره ما

درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

سایت فنی شو متعلق به مجتمع آموزشی پیوندداده ها و زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای کل کشور است

۱۴ سال از شروع به کار مجموعه ما میگذره و به خود می بالیم که کارآموزانی تحویل جامعه صنعتی کشور دادیم

که از لحاظ علم ودانش ، تجربه ، تخصصص ، اخلاق حرفه ای ، در سطح بالایی قرار دارند

همه رشته هایی که در مجموعه ما تدریس میشود ، ترکیبی از مباحث آکادمیک و کارگاهی است

اگر درباره ما از کارآموزان قدیمی بپرسید متوجه خواهید شد که سبک وسیاق کارمون چطور است

کارآموزان بعد از اتمام دوره برای آزمون معرفی میگردند و بعد از آزمون کتبی و عملی در صورت قبولی

گواهینامه مهارت از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور میگیرند

این گواهینامه دارای کد بین المللی ایسکو و زیرنظر سازمان جهانی کار می باشد

 

                                ابلاغ مدیریت فنی حرفه ای

 

 

پروانه تاسیس

                               پروانه تاسیس