درباره ما

سایت فنی شو متعلق به مجتمع آموزشی فنی شو و زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای کل کشور است ۱۵ سال از شروع به کار مجموعه ما میگذره و به خود می بالیم که کارآموزانی تحویل جامعه صنعتی کشور دادیم که از لحاظ علم ودانش ، تجربه ، تخصصص ، اخلاق حرفه ای ، در سطح بالایی قرار دارند.

همه رشته هایی که در مجموعه ما تدریس میشود ، ترکیبی از مباحث آکادمیک و کارگاهی است اگر درباره ما از کارآموزان قدیمی بپرسید متوجه خواهید شد که سبک وسیاق کارمون چطور است کارآموزان بعد از اتمام دوره برای آزمون معرفی میگردند و بعد از آزمون کتبی و عملی در صورت قبولی گواهینامه مهارت از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور میگیرند.    ملاک ما برای اتمام دوره یادگیری کامل شماست

این گواهینامه دارای کد بین المللی ایسکو و زیرنظر سازمان جهانی کار می باشد

 

,,,