تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

مهلت ثبت نام28/12/1399
شروع كلاس18/01/1400
پايان كلاس23/01/1400
زمان برگزاری9 صبح تا 13
مدت دوره25ساعت

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام20/01/1400
شروع كلاس11/02/1400
پايان كلاس10/03/1400
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

طراحی آسانسور با لیفت دیزاینر

مهلت ثبت نام21/09/1399
شروع كلاساطلاع رسانی
پايان كلاس24/09/1399
زمان برگزاریساعت۱۷
مدت دورهسه روزه
بخشی از دوره تکمیلی آسانسور

سقف کاذب (کناف)

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس30/11/1399
پايان كلاس20/12/1399
زمان برگزاریسه شنبه تا پنجشنبه عصر
مدت دوره30ساعت

دکوراتورچوبی

مهلت ثبت نام20/01/1400
شروع كلاس26/01/1400
پايان كلاس10/03/1400
زمان برگزاریآخرهفته صبح
مدت دوره۳۰ ساعت

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

مهلت ثبت نام26/12/1399
شروع كلاس24/01/1400
پايان كلاس25/03/1400
زمان برگزاریسه شنبه چهارشنبه عصر
مدت دوره60ساعت

دوره درودگری درجه ۱

ظرفیتتکمیل شد
شروع كلاس26/01/1400
پايان كلاس17/03/1400
زمان برگزاریپنجشنبه ها ۸ ساعت
مدت دورهدوماه
پیش نیاز درجه ۲ است (شهریه 6500000 تومان)
دوره کاملا عملی و محصول محور

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس23/12/1399
پايان كلاس27/02/1400
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه عصر
مدت دوره80ساعت
دوره ویژه آخرسال شروع شد

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی مانده1 نفر
شروع كلاس04/02/1400
پايان كلاس01/04/1400
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه عصر
مدت دوره80 ساعت