تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی مانده 1 نفر
شروع كلاس10/03/1401
پايان كلاس14/03/1401
زمان برگزاری10 صبح تا 14
مدت دوره25ساعت
دوره فشرده پارکت لمینت و دیوارپوش pvc

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس04/02/1401
پايان كلاس02/03/1401
زمان برگزاریشنبه و یکشنبه عصر
مدت دوره60 ساعت
کلاس شروع شد

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس27/02/1401
پايان كلاس11/03/1401
زمان برگزاریهمه روزه فشرده
مدت دوره۸۰ ساعت
ویژه فقط متقاضیان غیر تهرانی
دوره راس تاریخ شروع شد

DRY WALL (کناف)

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس17/03/1401
پايان كلاس31/03/1400
زمان برگزاریسه روز درهفته عصر
مدت دوره30ساعت
کناف نام یک برند است

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

ظرفیت باقی مانده1 نفر
شروع كلاس23/03/1401
پايان كلاس13/04/1401
زمان برگزاریشنبه یکشنبه عصر
مدت دوره60 ساعت

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی مانده2 نفر
شروع كلاس12/04/1400
پايان كلاس05/06/1401
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه عصر
مدت دوره80 ساعت

دوره درودگری درجه ۱

ظرفیتتمام شد
شروع كلاس23/03/1401
پايان كلاس30/04/1401
زمان برگزاریدوشنبه سه شنبه عصر
مدت دورهدوماه
پیش نیاز = درودگری درجه ۲ است (شهریه 8800000 تومان)
دوره کاملا عملی و محصول محور

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس10/02/1401
پايان كلاس02/04/1401
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره80 ساعت
کلاس شروع شد

دکوراتور چوبی

ظرفیت باقی مانده3 نفر
شروع كلاس01/04/1401
پايان كلاس29/04/1401
زمان برگزاریچهارشنبه ها
مدت دوره30 ساعت
پیش نیاز دارد
کابینت سازی یا درودگری