تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی مانده 3 نفر
شروع كلاس15/09/1401
پايان كلاس08/09/1401
زمان برگزاری10 صبح تا 14
مدت دورهفشرده
دوره فشرده پارکت لمینت و دیوارپوش pvc

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس28/07/1401
پايان كلاس17/09/1401
زمان برگزاریپنجشنبه ساعت 9تا 17
مدت دوره60 ساعت
ویژه کارمندان
درحال برگزاری

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس05/08/1401
پايان كلاس13/11/1401
زمان برگزاریفقط پنجشنبه از ساعت 13
مدت دوره۸۰ ساعت
ویژه کارمندان
در حال برگزاری

DRY WALL (کناف)

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس15/06/1401
پايان كلاس28/06/1401
زمان برگزاریفشرده
مدت دوره30ساعت
کناف نام یک برند است

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

ظرفیت باقی مانده1 نفر
شروع كلاس8/09/1401
پايان كلاس30/10/1401
زمان برگزاریسه شنبه چهارشنبه فشرده
مدت دوره60 ساعت
نجاری مقدماتی
بدلیل تعطیلات اخر ابان کلاس با تاخیر شروع می شود

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس28/8/1401
پايان كلاس28/09/1401
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه فشرده
مدت دوره80 ساعت
ویژه افراد غیر تهرانی

دوره درودگری درجه ۱

ظرفیت2 نفر
شروع كلاس12/10/1401
پايان كلاس10/11/1401
زمان برگزاریسه شنبه چهارشنبه
مدت دورهیک ماه
پیش نیاز = درودگری درجه ۲ است (شهریه 8800000 تومان)
دوره کاملا عملی و محصول محور

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقیمانده4 نفر
شروع كلاس14/09/1401
پايان كلاس26/10/1401
زمان برگزاریدوشنبه تا چهارشنبه عصر
مدت دوره80 ساعت

دکوراتور چوبی

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس13/07/1401
پايان كلاس15/08/1401
زمان برگزاریچهارشنبه ها
مدت دوره30 ساعت