تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی مانده 6 نفر
شروع كلاس04/02/1402
پايان كلاس06/02/1402
زمان برگزاری9 تا 15
مدت دورهفشرده
دوره فشرده پارکت لمینت و دیوارپوش pvc
نیمه خصوصی

دوره کامل نجاری (درجه 2 )

ظرفیت باقی مانده6 نفر
شروع كلاس28/01/1402
پايان كلاس27/02/1402
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه 15 تا 21
مدت دورهیکماه

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس04/12/1401
پايان كلاس21/02/1402
زمان برگزاریفقط پنجشنبه از ساعت 13
مدت دوره۸۰ ساعت
ویژه کارمندان
درحال برگزاری

DRY WALL (کناف)

ظرفیت باقیمانده5 نفر
شروع كلاس05/02/1402
پايان كلاس20/02/1402
زمان برگزاریفشرده 9 تا 15
مدت دوره30ساعت
کناف نام یک برند است
کلاس نیمه خصوصی

دوره درودگری درجه ۱

مهلت ثبت نام6 نفر
شروع كلاس09/02/1402
پايان كلاس08/03/1402
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
15 تا 21
مدت دورهیکماه
پیش نیاز = درودگری درجه ۲ است (شهریه 10800000 تومان)
دوره کاملا عملی و محصول محور

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی مانده7 نفر
شروع كلاس02/02/1402
پايان كلاس20/02/1402
زمان برگزاریشنبه تا چهارشنبه صبح
مدت دوره80 ساعت
فشرده (3 هفته ویژه غیرتهرانی های عزیز)

دوره درودگری درجه ۱

ظرفیتاتمام ثبت نام
شروع كلاس12/10/1401
پايان كلاس10/11/1401
زمان برگزاریسه شنبه چهارشنبه
مدت دورهیک ماه
پیش نیاز = درودگری درجه ۲ است (شهریه 10800000 تومان)
دوره کاملا عملی و محصول محور
درحال برگزاری....

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقیمانده8 نفر
شروع كلاس12/02/1402
پايان كلاس31/03/1402
زمان برگزاریسه شنبه چهارشنبه
مدت دوره80ساعت
عصرها ساعت 15 تا 21

دوره کامل نجاری ( درجه 2 و درجه 1 )

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس04/12/1401
پايان كلاس18/03/1402
زمان برگزاریپنجشنبه ها
ساعت 9 تا 17
مدت دوره120 ساعت
فقط بصورت دوره صفرتاصد کامل ثبت نام می شود
درحال برگزاری....