تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

مهلت ثبت نام30/11/1398
شروع كلاس13/12/1398
پايان كلاس20/12/1398
زمان برگزاریشناور
مدت دوره25ساعت

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام01/11/1398
شروع كلاس05/11/1398
پايان كلاس01/12/1398
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)

مهلت ثبت نام11/11/1398
شروع كلاس26/11/1398
پايان كلاس28/01/1399
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دوره8۰ساعت

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام30/11/1398
شروع كلاس28/01/1399
پايان كلاس31/02/1399
زمان برگزاریروزهای زوج
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر کولرگازی(اسپیلت)

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس11/07/1398
پايان كلاس12/08/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر پکیج

مهلت ثبت نام30/11/1398
شروع كلاس10/12/1398
پايان كلاس20/01/1399
زمان برگزاریروزهای زوج عصرها
مدت دورهیکماه

دوره درودگری (نجاری)

مهلت ثبت نام30/11/1398
شروع كلاس07/12/1398
پايان كلاس18/02/1399
زمان برگزاریشنبه وچهارشنبه صبح
مدت دوره60ساعت

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نام11/11/1398
شروع كلاس26/11/1398
پايان كلاس30/11/1398
زمان برگزاری10 الی16
مدت دوره25ساعت

دوره کامل کابینت سازی MDF (فوق العاده)

مهلت ثبت نام30/11/1398
شروع كلاس15/12/1398
پايان كلاس31/02/1399
زمان برگزاریروزهای فرد عصر
مدت دوره100 ساعت