تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

مهلت ثبت نام20/05/1399
شروع كلاس15/06/1399
پايان كلاس19/06/1399
زمان برگزاری9 صبح تا 13
مدت دوره25ساعت

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام20/05/1399
شروع كلاس05/06/1399
پايان كلاس07/07/1399
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

دوره سرویس ونگهداری آسانسور

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس04/05/1399
پايان كلاس06/05/1399
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دورهسه روزه
بخشی از دوره تکمیلی آسانسور

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام21/05/1399
شروع كلاس04/06/1399
پايان كلاس05/07/1399
زمان برگزاریسه شنبه تا پنجشنبه عصر
مدت دورهیکماه

ساخت پارتیشن دوجداره

مهلت ثبت نام20/05/1399
شروع كلاس15/06/1399
پايان كلاس12/07/1399
زمان برگزاریاطلاع رسانی میشود
مدت دوره۳۰ ساعت

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

مهلت ثبت نامتمدید تا ۲۰مرداد
شروع كلاس30/05/1399
پايان كلاس16/06/1399
زمان برگزاریروزهای فرد ساعت۱۸
مدت دورهدوماه
××ظرفیت محدود××

دوره درودگری درجه ۱

مهلت ثبت نام 22/05/1399
شروع كلاس21/06/1399
پايان كلاس22/07/1399
زمان برگزاریجمعه ها ۸ ساعت
مدت دوره60ساعت
پیش نیاز درجه ۲ است

دوره کاملا عملی و پروژه محور

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس01/04/1399
پايان كلاس04/04/1399
زمان برگزاری10 الی16
مدت دوره25ساعت

دوره کامل کابینت سازی MDF

مهلت ثبت نامتمدید تا ۲۰مرداد
شروع كلاس01/06/1399
پايان كلاس30/07/1399
زمان برگزاریروزهای زوج عصر
مدت دوره100 ساعت
شهریه کلاس 6/300/000 تومان
درصورت پرشدن کلاس حتی بعد از ثبت نام اینترنتی
به دوره بعد منتقل خواهید شد