تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

ساخت پارتیشن دوجداره

مهلت ثبت نام20/07/1398
شروع كلاس30/07/1398
پايان كلاس29/08/1398
زمان برگزاریروزهای زوج
مدت دورهیکماه

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام20/06/1398
شروع كلاس13/07/1398
پايان كلاس15/08/1398
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس06/06/1398
پايان كلاس30/07/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دوره۹۰ساعت

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام17/07/1398
شروع كلاس26/07/1398
پايان كلاس30/08/1398
زمان برگزاریروزهای فرد
مدت دورهیکماه ونیم

نصب وتعمیر کولرگازی(اسپیلت)

مهلت ثبت نام20/06/1398
شروع كلاس11/07/1398
پايان كلاس12/08/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر پکیج

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس07/06/1398
پايان كلاس15/07/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

دوره درودگری (نجاری)

مهلت ثبت نام17/07/1398
شروع كلاس29/07/1398
پايان كلاس27/09/1398
زمان برگزاریشنبه - چهارشنبه (صبح)
مدت دوره70ساعت

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نام20/07/1398
شروع كلاس29/07/1398
پايان كلاس03/08/1398
زمان برگزاری14الی20
مدت دوره25ساعت

کابینت سازی MDF (فوق العاده)

مهلت ثبت نام17/07/1398
شروع كلاس29/07/1398
پايان كلاس01/۱۱/1398
زمان برگزاریروزهای عصر زوج
مدت دوره60 ساعت