تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

مهلت ثبت نام30/10/1398
شروع كلاس16/11/1398
پايان كلاس۲۱/11/1398
زمان برگزاریشناور
مدت دورهیک هفته

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام26/10/1398
شروع كلاس30/10/1398
پايان كلاس29/11/1398
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)

مهلت ثبت نام30/10/1398
شروع كلاس11/11/1398
پايان كلاس28/12/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دوره8۰ساعت

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام30/10/1398
شروع كلاس30/11/1398
پايان كلاس15/12/1398
زمان برگزاریروزهای زوج
مدت دورهیکماه ونیم

نصب وتعمیر کولرگازی(اسپیلت)

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس11/07/1398
پايان كلاس12/08/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر پکیج

مهلت ثبت نام15/09/1398
شروع كلاس21/09/1398
پايان كلاس15/10/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

دوره درودگری (نجاری)

مهلت ثبت نام26/10/1398
شروع كلاس29/10/1398
پايان كلاس28/12/1398
زمان برگزاریروزهای فرد 18تا21
مدت دوره60ساعت

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نام25/10/1398
شروع كلاس11/11/1398
پايان كلاس14/11/1398
زمان برگزاری10 الی16
مدت دوره25ساعت

دوره کامل کابینت سازی MDF (فوق العاده)

مهلت ثبت نام19/10/1398
شروع كلاس28/10/1398
پايان كلاس25/12/1398
زمان برگزاریروزهای زوج ۱۴تا۱۸
مدت دوره100 ساعت