تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی مانده 3 نفر
شروع كلاس16/04/1403
پايان كلاس18/04/1403
زمان برگزاریساعت 10 تا 14
مدت دورهفشرده
دوره فشرده پارکت لمینت و دیوارپوش pvc
شهریه 5/950/000 تومان

اپراتوری CNC چوب و MDF

ظرفیت باقی مانده1 نفر
شروع كلاس09/04/1403
پايان كلاس11/04/1403
زمان برگزاریفشرده
مدت دورهتا یادگیری کامل
شهریه 14/950/000 تومان
هم نرم افزار و هم سخت افزار
--------

کابینت ساز ماهر

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس10/04/1403
پايان كلاس24/04/1403
زمان برگزاریشنبه تا چهارشنبه صبح
مدت دورهتقریبا دوهفته
ویژه کارآموزان MDF قدیمی فنی شو
و کابینت سازان با تجربه بالای 5 سال
سبک نئوکلاسیک +کورین +یراق آلات خاص

پکیج الماس ویژه پنجشنبه ها

ظرفیت باقیمانده5 نفر
شروع كلاس28/04/1403
پايان كلاستا یادگیری کامل
زمان برگزاریپنجشنبه ها ساعت 12
مدت دورهتقریبا 120 ساعت
پکیج الماس = کابینت مدرن + سبک نئوکلاسیک + کورین + یراق آلات خاص+نرم افزار طراحی
(شهریه پکیج الماس= 25/950/000 تومان )
--------

دوره کامل نجاری ( درجه 2 و درجه 1 )

ظرفیت باقی مانده3 نفر
شروع كلاس30/04/1403
پايان كلاس30/05/1403
زمان برگزاریشنبه تا سه شنبه
9:30 تا 14:30
مدت دورهتازمان یادگیری کامل
فشرده صفرتا صد نجاری حرفه ای
شهریه دوره کامل 23/950/000 تومان

کابینت سازی MDF و پکیج الماس

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس05/03/1403
پايان كلاس06/04/1403
مدت دورهتا زمان یادگیری کامل
زمان برگزاریشنبه تا چهارشنبه
شیفت صبح
پکیج الماس = کابینت مدرن + سبک نئوکلاسیک + کورین + یراق آلات خاص+نرم افزار طراحی
(شهریه پکیج الماس= 25/950/000 تومان )
در حال برگزاری...

نجاری ویژه پنجشنبه ها

ظرفیت4 نفر
شروع كلاس21/04/1403
پايان كلاستازمان یادگیری کامل
زمان برگزاریشنبه تا سه شنبه عصر
مدت دورهتقریبا 120 ساعت
فشرده صفرتا صد نجاری حرفه ای
شهریه دوره کامل 23/950/000 تومان

پکیج یاقوت: نجاری + مبلمان = 29/950/000 تومان

دوره Dry Wall

ظرفیت باقیمانده1 نفر
شروع كلاس20/04/1403
پايان كلاس10/05/1403
زمان برگزاریساعت 17 تا 20
مدت دوره40 ساعت
شهریه 15/970/000 تومان
با مدرک فنی و حرفه ای قابل ترجمه

پکیج الماس

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس22/04/1403
پايان كلاس25/05/1403
زمان برگزاریشنبه تا چهارشنبه عصر
مدت دورهتازمان یادگیری کامل
پکیج الماس = کابینت مدرن + سبک نئوکلاسیک + کورین + یراق آلات خاص+نرم افزار طراحی
(شهریه پکیج الماس= 25/950/000 تومان )