تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس16/09/1398
پايان كلاس۲۱/09/1398
زمان برگزاریشناور
مدت دورهفشرده

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس02/09/1398
پايان كلاس25/09/1398
زمان برگزاریشنبه تا سه شنبه
مدت دوره60ساعت

دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)

مهلت ثبت نام30/08/1398
شروع كلاس07/09/1398
پايان كلاس30/09/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دوره8۰ساعت

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام20/09/1398
شروع كلاس30/09/1398
پايان كلاس15/11/1398
زمان برگزاریروزهای فرد
مدت دورهیکماه ونیم

نصب وتعمیر کولرگازی(اسپیلت)

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس11/07/1398
پايان كلاس12/08/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر پکیج

مهلت ثبت نام15/09/1398
شروع كلاس21/09/1398
پايان كلاس15/10/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

دوره درودگری (نجاری)

مهلت ثبت نام20/09/1398
شروع كلاس15/10/1398
پايان كلاس16/12/1398
زمان برگزاریروزهای فرد عصر
مدت دوره70ساعت

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نام20/09/1398
شروع كلاس11/10/1398
پايان كلاس14/10/1398
زمان برگزاری10 الی16
مدت دوره25ساعت

کابینت سازی MDF (فوق العاده)

مهلت ثبت نام20/09/1398
شروع كلاس14/10/1398
پايان كلاس28/12/1398
زمان برگزاریروزهای زوج عصر
مدت دوره60 ساعت