تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی ماندهتکمیل شد
شروع كلاس30/10/1399
پايان كلاس03/11/1399
زمان برگزاری9 صبح تا 13
مدت دوره25ساعت

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام25/10/1399
شروع كلاس11/11/1399
پايان كلاس07/12/1399
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

طراحی آسانسور با لیفت دیزاینر

مهلت ثبت نام21/09/1399
شروع كلاساطلاع رسانی
پايان كلاس24/09/1399
زمان برگزاریساعت۱۷
مدت دورهسه روزه
بخشی از دوره تکمیلی آسانسور

سقف کاذب (کناف)

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس30/11/1399
پايان كلاس20/12/1399
زمان برگزاریسه شنبه تا پنجشنبه عصر
مدت دوره30ساعت

دکوراتورچوبی

مهلت ثبت نام01/11/1399
شروع كلاس16/11/1399
پايان كلاس22/12/1399
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دوره۳۰ ساعت

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس30/10/1399
پايان كلاس26/12/1399
زمان برگزاریسه شنبه چهارشنبه عصر
مدت دوره60ساعت

دوره درودگری درجه ۱

ظرفیتتکمیل شد
شروع كلاس10/11/1399
پايان كلاس17/12/1399
زمان برگزاریجمعه ها ۸ ساعت
مدت دورهدوماه
پیش نیاز درجه ۲ است (شهریه 6500000 تومان)
دوره کاملا عملی و محصول محور

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس20/10/1399
پايان كلاس18/12/1399
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه صبح
مدت دوره80ساعت
دوره فوق العاده رزروشده ها

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت تمام شد
شروع كلاس استارت خورد
پايان كلاس24/12/1399
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه عصر
مدت دوره80 ساعت