تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی مانده 3 نفر
شروع كلاس29/05/1401
پايان كلاس01/06/1401
زمان برگزاری10 صبح تا 14
مدت دورهفشرده
دوره فشرده پارکت لمینت و دیوارپوش pvc

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

ظرفیت باقی مانده3 نفر
شروع كلاس12/06/1401
پايان كلاس24/07/1401
زمان برگزاریشنبه و یکشنبه صبح
مدت دوره60 ساعت
شیفت صبح ظرفیت محدود باز شد

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس06/05/1401
پايان كلاس20/07/1401
زمان برگزاریفقط پنجشنبه از ساعت 13
مدت دوره۸۰ ساعت
ویژه فقط متقاضیان غیر تهرانی و کارمندان

DRY WALL (کناف)

ظرفیت باقیمانده1 نفر
شروع كلاس19/05/1401
پايان كلاس31/05/1401
زمان برگزاریفشرده
مدت دوره30ساعت
کناف نام یک برند است

دوره درودگری درجه ۲ (نجاری)

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس29/05/1401
پايان كلاس02/07/1401
زمان برگزاریشنبه یکشنبه عصر
مدت دوره60 ساعت
نجاری مقدماتی
احتمالا شیفت صبح با ظرفیت محدود باز خواهد شد

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقی مانده2 نفر
شروع كلاس05/06/1401
پايان كلاس18/07/1401
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه عصر
مدت دوره80 ساعت
شیفت عصر

دوره درودگری درجه ۱

ظرفیت1 نفر
شروع كلاس13/06/1401
پايان كلاس23/07/1401
زمان برگزاریشنبه یکشنبه عصر
مدت دورهیک ماه ونیم
پیش نیاز = درودگری درجه ۲ است (شهریه 8800000 تومان)
دوره کاملا عملی و محصول محور

دوره کامل کابینت سازی MDF

ظرفیت باقیماندهتمام شد
شروع كلاس28/04/1401
پايان كلاس25/06/1401
زمان برگزاریسه شنبه چهارشنبه (عصر)
مدت دوره80 ساعت
کلاس یک هفته تاخیر افتاد
از 4مرداد شروع میشود

دکوراتور چوبی

ظرفیت باقی مانده2 نفر
شروع كلاس20/04/1401
پايان كلاس15/05/1401
زمان برگزاریدوشنبه ها
مدت دوره30 ساعت
علاوه برسر فصل های دوره
3DMAX و سقف تایلی کاذب هم در این دوره آموزش داده می شود