قوانین و مقررات سایت فنی شو

لطفا قبل از خرید محصولات آموزشی قوانین را مطالعه نمایید

۱- سایت فنی شو متعلق به مجتمع آموزشی پیوندداده ها و زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای کل کشور است

۲- فعلا تمامی دوره ها بصورت حضوری آموزش داده میشوند و آموزش از راه دور نداریم

۳- آیین نامه انضباطی فنی وحرفه ای طبق مقررات لحاظ میگردد

۴- برای دریافت مدرک فنی وحرفه ای باید در آزمون سازمان شرکت کرد

۵- مدرک فنی وحرفه ای بسیار معتبر است و دارای کد ایسکو از سازمان جهانی کار است

۶- غیبت های مجاز در جلسات آموزشی ،طبق مقررات سازمان لحاظ میگردد

۷- در صورت ثبت نام اینترنتی و خرید محصولات از سایت تا یک هفته قبل از شروع دوره امکان لغو کلاس و عودت شهریه وجود دارد

۸- موسسه موظف است بلافاصله بعد از اتمام دوره ،کاراموز را برای اولین زمانی که سازمان تعیین میکند برای آزمون معرفی نماید

۹-کلاسها ۱۲ نفره برگزار میگردد و حد نصاب کلاسها ۶ نفر است

۱۰- فاصله بین آزمون کتبی و عملی معمولا ۴۰ روز است

۱۱- برای دریافت کارت ورود به جلسه و مدرک نهایی ثبت نام در سایت فنی شو الزامیست