فنی شو 02188480111
فنی شو 02188480111
سازمان فنی و حرفه ای کل کشور
سبد خرید 0

تکنسین فنی آسانسور

 آنچه در دوره تکنسین فنی آسانسور می آموزید

شناسایی قطعات آسانسور و طرز کار آنها

مباحث آهنکشی چاه آسانسور

آشنایی با تابلوهای فرمان و مباحث الکترونیکی

سیم کشی کامل آسانسور

آموزش راه اندازی و مونتاژ آسانسور

آموزش راه اندازی درب الکترونیک و چشم الکترونیک

مکانیک کابین و چاه و نصب درب و ریل آسانسور

مباحث استاندارد و اخذ تاییدیه نهایی

رفع عیب و تعمیرات تخصصی

آموزش سرویس و نگهداری آسانسور

آشنایی با مبحث 15 ساختمان

 دوره آموزش تکنسین فنی آسانسور

بدست آوردن خطاهای چاهک وانواع خطاهای چاه

آموزش نحوه صحیح نصب شاقول و پلمپ چاه و تهیه جدول مربوطه

آموزش نحوه صحیح نصب شاقول برای نصب ریل و درب طبقات

آشنایی با قطعات (ریل – انواع درب طبقات وبراکت )

آشنایی بانحوه نصب ریل و درب طبقات

نصب صحیح شاقول برای اجرای ریل

نصب ریل درارتفاع چاه آسانسور

نصب درب اتوماتیک ولولایی آسانسور

شناخت اجزاء و آشنایی با قطعات مکانیک دستگاه

آشنایی با انواع مکانیک دستگاه

درب کابین و نحوه نصب و تنظیم دستگاه

  اولین آموزشگاه آسانسور

نحوه اجرای سقف بتنی و ساخت شاسی موتور

نحوه قرار گرفتن موتور روی شاسی

کارگاه نصب یوک و مونتاژ آن

نصب سربکسل و سیم بکسل

نصب پاراشوت وکفشک و … روی یوک و تنظیمات آن

 آموزش راه اندازی آسانسور

تجهیزات برقی داخل موتور خانه

آشنایی با انواع موتور الکتریکی

تابلوی مدار فرمان آسانسور

آشنایی با نحوه کار با تابلوی فرمان و شناخت اجزای داخلی آن

نحوه اجرای سیم کشی داخل موتورخانه

آشنایی با تجهیزات برقی داخل چاه آسانسور و نحوه چیدمان آنها

آشنایی با مدارات داخل چاه و نحوه سیم بری و سیم کشی تجهیزات چاه

شاسی احضار طبقات و نحوه کار(  7Segment  )

آموزش تجهیزات برقی کابین آسانسور ونحوه چیدمان و نصب آنها

آموزش جعبه رویزیون معمولی و کار کدک و نحوه سیم کشی آن

آموزش نحوه سیم کشی برق داخل و بیرون کابین آسانسور

          اینستاگرام ما

          تلگراممون

          ***آموزش پله برقی***

           آموزش لیفت دیزاینر

تکنسین-فنی-آسانسور

آموزش مقدماتی آسانسور

نمایش یک نتیجه