طرز استفاده از دستگاه دم چلچله

دستگاه دم چلچله بیشتر برای درب های ویترینی استفاده میشود . شما زمانی که می خواهید در کارتان یک باب ویترین شیشه خور استفاده کنید ناگزیر هستید که ۴ قطعه را  از پشت به هم متصل کنید

قبل از  آن ما قطعات را فارسی می کنیم  و اندازه ای که می خواهیم با دستگاه فارسی بر میگیریم.

استفاده از دستگاه دم چلچله:

سمت چپ وراست دستگاه  ۲تااندازه خط کش داریم می گذاریم که وقتی میاریم پایین موتور فرز روشن شودOn دستگاه را روی حالت با خط کش اندازه گیری قطعه را تنظیمش میکنیم

اندازۀ اولیه رو روی ۳۰/۲ گذاشتیم یک فاصلۀ تقریبا ۲ یا ۲/۵ سانت از لبۀ کار برای ما زد یادتون باشه که قطعۀ قرینه باید این طرف قرار بگیرد همین اندازه۵/۲ ما از سمت راست استفاده می کنیم ،یعنی ما قطعه را باید به گونه ای بگذاریم که رو قطعۀ ۵/۲ قرار بگیرد بخاطر اینکه قطعات قرینه روبروی هم قرار بگیرند.چون اگر پس و پیش شود بعد ۵/۲ متر، جازدن دکمه های دم چلچله با مشکل مواجه میشود. اندازۀ بعدی رو ارتفاع ما ۷ سانت هست اندازه بعد رو جلوتر مثلا روی ۷ میبندیم دستگاه رو تنظیم می کنیم قطعه زده شد. الان همین کارو با این طرف انجام میدیم باید از سمت راست استفاده کنیم این سری ما اندازه ۵/۲ رو اینجا رعایت میکنیم ۵/۲ رو قسمت راست جدول.

مدیر سایت

نقد و بررسی‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید :